Operation af øjne

Operation af øjne – det skal du vide

Dit syn er en af ​​dine mest værdifulde sanser, hvorfor du skal passe godt på dine øjne. Hvis synet bliver påvirket af øjenlidelser eller synsfejl, kan det have en betydelig indvirkning på livskvaliteten samt evnen til at udføre daglige aktiviteter. Øjensygdomme giver udfordringer, og det begrænser mange i hverdagen, men nyere teknologi inden for laseroperationer gør, at operation af øjne kan udføres til præcision. En øjenoperation kan være en effektiv løsning til at forbedre og korrigere synet samt genoprette synsfriheden, så man ikke længere skal gå med briller eller kontaktlinser.

Operation af øjne kan ske på flere måder, da der inden for øjenkirurgi er flere discipliner. I det følgende vil du blive klogere på typer af øjenoperationer, de procedurer der er og fordele ved operation af øjne.  

Typer af øjenoperationer

Det er ikke alle øjenoperationer der egner sig til alle former for øjensygdomme, hvorfor man bør undersøges af en øjenlæge, så denne kan vurdere, hvilken type der kan give patienten det bedste resultat. Formålet med en øjenoperation er at forbedre patientens syn, så synet bliver skarpere. Det vil øge dennes livskvalitet betydeligt, når denne kan gemme briller eller kontaktlinser i skuffen.

LASIK (Laser-Assisted In Situ Keratomileusis)
Inden for øjenkirurgi – herunder øjenlaseroperationer findes LASIK, der er blandt de mest almindelige metoder, som øjenlæger anvender, når en patient skal have foretaget en operation af øjne. LASIK-operationer anvendes, når en øjenlæge skal korrigere nærsynethed, langsynethed og astigmatisme. Proceduren ved genne operation sker ved brug af en laser, men inden denne laser tages i brug, skal øjenlægen skabe en tynd flad på patientens hornhinde. Det gør at laseren kan behandle øjet, så man med LASIK kan omforme hornhindens krumning. Når behandlingen er sket inden for få sekunder, kan øjenlægen lukke for flappen igen, og patienten kan inden for kort tid få et forbedret syn.

PRK (Photorefractive Keratectomy)
PRK er som LASIK også en øjenlaseroperation, men der er forskel i proceduren for behandlingen. Forskellen ligger i, at en øjenlæge ved en PRK-operation ikke skaber en flap som ved LASIK. I stedet for at skabe en flap, fjerner øjenlægen det øverste lag af hornhinden. Herefter anvendes en laser til at omforme det underliggende væv i det øje, som opereres.

Kataraktoperation
Katarakt er en synslidelse, som ses hos ældre patienter, da linsen i øjet bliver grumset. Proceduren ved denne øjenoperation omfatter derfor, at øjenlægen fjerner den grumsede (katarakt) linse for at erstatte det med en kunstig og klar linse.

Korneatransplantation
Hvis en patient skal have foretaget en korneatransplantation, involverer det, at denne skal have udskiftet beskadigede eller uklare væv i hornhinden. Det sker ved, at det uklare væv erstattes med sundt donorvæv. Det er en procedure, som kræver et kirurgisk indgreb, og det er ved mere avancerede former for hornhindesygdomme eller skader i øjet, at denne operationstype tages i anvendelse.

RLE (Refraktiv linseudskiftning)
Hvis en patient ikke egner sig til en laseroperation – fx LASIK, kan øjenlægen anbefale, at patienten for udført en RLE-operation. Proceduren ved RLE sker ved, at øjets naturlige linse fjernes. Den naturlige linse erstattes af en kunstig og klar linse, så patienten opnår korrigering af synsfejl – fx nærsynethed, langsynethed og astigmatisme.

Fordele ved operation af øjnene

Synskvalitet – Det er ingen overraskelse, at den mest indlysende fordel ved en øjenoperation er, at patienten opnår forbedring af dennes synskvalitet. Efter en vellykket øjenoperation kan mange patienter opleve, at de bliver brillefrie.

Livskvalitet – Forbedret synskvalitet har alt andet lige en positiv indvirkning på patientens livskvalitet, da denne for nemmere ved at udføre daglige aktiviteter. Livskvaliteten kan bl.a. måles på den frihed og bekvemmelighed, som patienten vil opleve efter operationen.

Besparelser – Operation af øjne er en investering, men den er langsigtet, hvorfor man kan opnå langsigtede besparelser på fx briller, kontaktlinser og vedligeholdelsesomkostninger.

EN tandregulering kan hjælpe mod mange tandproblemer - invisalign.

Hvilke tandproblemer kan løses med en tandregulering?

EN tandregulering kan hjælpe mod mange tandproblemer - invisalign.

Du tror måske, at tandregulering med bøjle er en løsning, der kun kan fikse skæve tænder. Det forholder sig faktisk anderledes. I virkeligheden er der en lang række af forskellige tandproblemer, hvor tandregulering kan give drømmesmilet. I dette indlæg tager Happy Day dig med på en rejse, hvor vi skal blive meget klogere på alle de udfordringer, der kan løses med tanregulering. Sidst i artiklen forklarer vi også om en spændende behandling, hvor det faktisk er muligt at få en tandregulering – og samtidig undgå klassiske togskinner.

Vi starter med en af de tandproblemer, som er mest udbredt i Danmark – nemlig overbid.

Overbid

Overbid er defineret ved, at overkæben er længere fremme end underkæben. Der er mange forskellige grader af overbid, og ved klar de fleste er det faktisk ikke specielt synligt, når de har munden lukket. Der kan dog være en del negative konsekvenser ved denne type af tandproblem. Normalt er overkæben blot to til tre millimeter længere fremme end underkæben, men det kan have stor effekt på, hvordan man tygger. I de slemmere tilfælde af overbid kan ansigtsmuskulaturen strækkes på en usund måde, der kan give patienten en kronisk hovedpine. De mest oplagte behandlinger af overbid er operationer og behandling med bøjle. Tandlægen/kirurgen vil kun ty til operation, hvis overbiddet er i slem grad og forårsager problemer såsom hovedpine. Ellers vil overbiddet oftest behandles med fastsiddende bøjler eller med den smarte løsning, som du kan læse mere om nedenfor.

Underbid

Underbiddet er – som navnet antyder – det modsatte af overbid. Her er det underkæben, der sidder længere fremme end overkæben. Ved denne type af tandproblem kan der ofte være udfordringer med at bide sammen. Tandlægerne kalder det for afbidning, og det er den måde, tænderne bider sammen på. Ved dårlig afbidning kan ansigtsmuskulaturen påvirkes negativt, og det kan give en belastning af kæbeled og tyggemuskler. Her er de samme behandlinger mest oplagt, som det er tilfældet med overbid.

Tætsiddende tænder

Ved tætsiddende tænder har tænderne ikke det nødvendige mellemrum mellem sig. Det kan måske tænkes som naturligt, at tænderne næsten mødes i mellemrummene, men der kan opstå flere problemer ved for tætsiddende tænder. Tilstanden opstår som oftest, fordi visdomstænderne trykker i siderne af tandsættet og presser resten af tænderne tættere sammen. Her kan det være svært at opretholde en god tandhygiejne, da der ikke er plads til hverken børste eller tandtråd i de meget små mellemrum. Derfor er det en god ide at søge behandling. I nogle tilfælde vil det være tilstrækkeligt at få fjernet visdomstænderne, hvorefter tandsættet selv retter sig ud. I nogle tilfælde er der dog behov for behandling, og denne vil oftest ske med tandregulering.

For store mellemrum

Det kan være et problem med for lidt mellemrum, men det kan i den grad også være en udfordring med for meget mellemrum. I denne sammenhæng er det i højere grad et spørgsmål om æstetik, da personer med for meget mellemrum selv kan opfatte det som grimt. Uanset om det i højere grad er af æstetiske grunde, så vil behandlingen foregå med en tandregulering med bøjle.

Skæve tænder

Så når vi til det tandproblem, som oftest giver anledning til en tandregulering. Personer med skæve tænder kan være meget påvirket af udseendet og ønske en kosmetisk behandling. Vi har alle set reklamerne og spillefilmene, hvor tænder sidder helt lige på række. Med en tandregulering kan man faktisk komme ret tæt på det ønskede drømmesmil.

Tandregulering uden bøjle

I dag behøver man faktisk ikke at have klassiske togskinner på, hvis man ønsker en tandregulering. Siden starten af 00’erne har det været muligt at få en tandregulering med gennemsigtige bøjler af plastic. Behandlingen hedder Invisalign, og den kan fås hos de fleste danske tandlæger. Med Invisalign får man fremstillet nogle skinner af plastic, der passer perfekt til ens unikke tandsæt. I løbet af de næste 4-6 måneder får man løbende udleveret nye skinner, der afviger med få millimeter hver gang og langsomt tvinger tænderne hen i en ny og mere lige stilling. Se andres resultater efter tandregulering med Invisalign her.